Jdi na obsah Jdi na menu

Dokumenty ke stažení - žádosti o posudky na ŘP, ZP atd.

Zde najdete všechny dokumenty ke stažení, které musíte vyplnit před návštěvou lékaře:

1. Prohlášení - k řízení motorového vozidla

 

2. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti-zbrojní průkaz.docx

 

3. ŽÁDOST O PROVEDENÍ PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI-kategorie I.doc

 

4. ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI+posudek-kategorie 2 a vyšší.docx

 

Stáhněte si potřebný formulář a vyplňte jej ještě před návštěvou lékaře.

Prohlídka zdravotní způsobilosti na řidičský či zbrojní průkaz

K prohlídce zdravotní způsobilosti na řidičský či zbrojní průkaz se prosím vždy objednejte.

Na prohlídku vezměte brýle, pokud je nosíte, průkaz totožnosti a řidičský průkaz. V případě, že se léčíte u odborných lékařů (kardiolog, diabetolog, psychiatr apod.), přineste aktuální lékařské zprávy.

Před prohlídkou je nutné vyplnit dotazník „Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti“Výkon je zpoplatněn dle platného ceníku.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Kdo provádí pracovně-lékařskou prohlídku:

Registrující praktický lékař: bez smluvního vztahu se zaměstnavatelem lze vystavit „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci“ zde registrovaným pacientům, jejichž pracovní pozice byla zaměstnavatelem zařazena do kategorie I. bez rizik ohrožení zdraví (dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod II).

Smluvní lékař zaměstnavatele: pro pracovní pozice, které jsou kategorizovány do vyšších kategorií než kategorie I. bez rizik ohrožení zdraví (tzn. kategorie II. a více nebo kategorie I. s rizikem ohrožení zdraví) je zaměstnavatel ze zákona povinen mít svého smluvního lékaře, který provede prohlídku.

Pokud je vaše pracovní zařazení v kategorii I. bez rizik ohrožení zdraví, je možno zde provést pracovně-lékařské vyšetření, a to na základě písemné Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci“. Žádost vašeho zaměstnavatele musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem:

1. Identifikace zaměstnavatele: název, adresa, IČ;

2. Identifikace zaměstnance: jméno, příjmení, adresa, datum narození;

3. Pracovní zařazení;

4. Druh práce: popis pracovních činností;

5. Režim práce: 1-2-3 směnný či nepřetržitý;

6. Druh prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná;

7. Rizikové faktory (v případě práce kategorie 1 nejsou rizika žádná).

S vyplněnou žádostí se lze objednat k prohlídce s vystavením posudku.

 

Komerční pojišťovny

Formuláře pro KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY vypisuje lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí a dle nové legislativy je mu povinen vystavit i  elektronickou neschopenku „ePN" (chirurg, ortoped, neurolog, atd.).