Jdi na obsah Jdi na menu

Ke stažení - žádosti o posudky na ŘP, ZP atd.

Zde najdete všechny dokumenty ke stažení, které musíte vyplnit před návštěvou lékaře:

1. Prohlášení - k řízení motorového vozidla

2. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti-zbrojní průkaz.docx

3. ŽÁDOST O PROVEDENÍ PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI-kategorie I.doc

4. ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI+posudek-kategorie 2 a vyšší.docx

Stáhněte si potřebný formulář a vyplňte jej ještě před návštěvou lékaře.

Prohlídka zdravotní způsobilosti na řidičský či zbrojní průkaz

K prohlídce zdravotní způsobilosti na řidičský či zbrojní průkaz se prosím vždy objednejte.

Na prohlídku vezměte brýle, pokud je nosíte, průkaz totožnosti a řidičský průkaz. V případě, že se léčíte u odborných lékařů (kardiolog, diabetolog, psychiatr apod.), přineste aktuální lékařské zprávy.

Před prohlídkou je nutné vyplnit dotazník „Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti“. Výkon je zpoplatněn dle platného ceníku.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Kdo provádí pracovně-lékařskou prohlídku:

Registrující praktický lékař: bez smluvního vztahu se zaměstnavatelem lze vystavit „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci“ zde registrovaným pacientům, jejichž pracovní pozice byla zaměstnavatelem zařazena do kategorie I. bez rizik ohrožení zdraví (dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. bod II).

Smluvní lékař zaměstnavatele: pro pracovní pozice, které jsou kategorizovány do vyšších kategorií než kategorie I. bez rizik ohrožení zdraví (tzn. kategorie II. a více nebo kategorie I. s rizikem ohrožení zdraví) je zaměstnavatel ze zákona povinen mít svého smluvního lékaře, který provede prohlídku.

Pokud je vaše pracovní zařazení v kategorii I. bez rizik ohrožení zdraví, je možno zde provést pracovně-lékařské vyšetření, a to na základě písemné Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci“. Žádost vašeho zaměstnavatele musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem:

1. Identifikace zaměstnavatele: název, adresa, IČ;

2. Identifikace zaměstnance: jméno, příjmení, adresa, datum narození;

3. Pracovní zařazení;

4. Druh práce: popis pracovních činností;

5. Režim práce: 1-2-3 směnný či nepřetržitý;

6. Druh prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná;

7. Rizikové faktory (v případě práce kategorie 1 nejsou rizika žádná).

S vyplněnou žádostí se lze objednat k prohlídce s vystavením posudku.

Komerční pojišťovny

Formuláře pro KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY vypisuje lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí a dle nové legislativy je mu povinen vystavit i  elektronickou neschopenku „ePN" (chirurg, ortoped, neurolog, atd.).